Primaria comunei Adamclisi:

Str. Traian nr. 39, cp.: 907010

Telefon/Fax: +40/241/854.623

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

 

 

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar Dorina-Cicilia ȘERBĂNESCU


 

ANUNT

19.04.2021

 

Primăria comunei Adamclisi, a publicat un anunt în atenția crescătorilor de animale privind închirierea unei suprafețe de 650 ha de pajiște comunală, aparținând domeniului privat. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

31.03.2021

 

Primarul comunei Adamclisi, în conformitate cu prevederile L52/2003 privind transparența decizională în administrația publică își face publică intenția de a aproba Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al comunei pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022 - 2024. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

29.03.2021

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

03.03.2021

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

17.02.2021

 

Primăria comunei Adamclisi, a publicat un anunt public privind privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Amenajare baza agricola ...”. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

12.02.2021

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

04.01.2021

 

Stimați cetățeni, având în vedere prevederile Ordonantei nr.28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, va aducem la cunostinta informatii utile despre Registrul Agricol, inclusiv termenele la care trebuie sa va declarati proprietatile. Descarca anuntul integral (.pdf) Descarca declaratia model (.pdf)

 


 

ANUNT

19.11.2020

 

Primăria comunei Adamclisi, a publicat un anunt privind atribuirea contractului de ”realizare podete de acces in cadrul proiectului ”Reabilitare si modernizare drumuri, com. Adamclisi. Detalii aici (.pdf)

 

 

ANUNT

11.11.2020

 

Primăria comunei Adamclisi, a publicat un anunt privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului sectoare 21, 30, 31 si 33. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

10.11.2020

 

Primăria comunei Adamclisi, a publicat un anunt privind achizitia directa de executie lucrari de realizare podete de acces in cadrul proiectului ”Reabilitare si modernizare drumuri, com. Adamclisi”. Detalii aici (.rar)

 

ANUNT

30.09.2020

 

Fermierii care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19, pentru animale (bovine, ovine si caprine) pot depune la APIA Baneasa/Constanta cerere de acordare de sprijin temporar, daca indeplinesc urmatoarele conditii: Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

21.09.2020

 

Primăria comunei Adamclisi, a publicat un anunt privind achizitia directa de executie lucrari ”inlocuire invelitoare din tabla, refacere finisaje fatade si reparatii trotuare la Scoala cu clasele I-IV Urluia, com. Adamclisi”. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

18.09.2020

 

Primăria comunei Adamclisi, a publicat un anunt privind achizitia directa de executie lucrari ”amenajare loc joaca”. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

17.09.2020

 

Primăria comunei Adamclisi, a publicat un anunt privind achizitia directa de executie lucrari ”reparatii drumuri comunale”. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

14.09.2020

 

Primăria comunei Adamclisi, a publicat un anunt privind achizitia directa de executie lucrari ”inlocuire invelitoare din tabla, refacere finisaje fatade si reparatii trotuare la Scoala cu clasele I-IV Urluia, com. Adamclisi”. Detalii aici (.rar)

 

ANUNT

10.09.2020

 

Primăria comunei Adamclisi, a publicat un anunt privind achizitia directa de executie lucrari ”amenajare loc joaca”. Detalii aici (.rar)

 

ANUNT

10.09.2020

 

Primăria comunei Adamclisi, a publicat un anunt privind achizitia directa de executie lucrari ”reparatii drumuri comunale”. Detalii aici (.rar)

 

ANUNT INDIVIDUAL

09.09.2020

 

privind emiterea unui proces verbal de contraventie pe numele Capbun Stelica Madalin cu domiciliul in com. Adamclisi. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

28.08.2020

 

Primăria comunei Adamclisi, a publicat un anunt transmis de MADR privind modificarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomenele meteorologice periculoase avand ca efect generarea secetei pedologice. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT INDIVIDUAL

27.08.2020

 

privind emiterea unui proces verbal de contraventie pe numele Stan Stefan cu domiciliul in com. Adamclisi. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

10.08.2020

 

transmis de AJPIS Constanta privind schimbari legislative in Spania referitoare la prestațiile familiale. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

26.06.2020

 

privind emiterea unui proces verbal de contraventie pe numele Stan Stefan cu domiciliul in com. Adamclisi. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

12.06.2020

 

privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 66 din UAT ADAMCLISI, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform pct 3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1427/2017, cu modificările și completările ulterioare. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

19.05.2020

 

privind reluarea activitatii de afisare publica a documentelor tehnice ale cadastrului avand in vedere incetarea starii de urgenta. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

11.03.2020

 

privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 35, 42, 65 din UAT ADAMCLISI, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform pct 3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1427/2017, cu modificările și completările ulterioare. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

10.03.2020

 

Primaria comunei Adamclisi a publicat un anunt privind organizarea unei proceduri de inchiriere prin atribuire directa a unei suprafete de pasune comunala. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

10.03.2020

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

13.02.2020

 

Primaria comunei Adamclisi isi face publica intentia de a aproba proiectul de hotarare privind ”Bugetul de Venituri si Chetuieli al comunei Adamclisi pe anul 2020 si a estimarilor pentru anii 2021-2023”. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

13.02.2020

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT DE UTILITATE PUBLICÅ PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL 2020-2024

06.01.2020

 

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: capul gospodăriei şi membrii acesteia; societăţi / asociaţii sau persoane juridice care au teren în proprietate sau folosinţă; terenurile aflate în proprietate sau folosinţă; pădurile; modul de utilizare al suprafeţelor agricole; suprafeţe necultivate, ogoare; suprafeţe cultivate în sere sau solarii; grădini familiale; pomi răzleţi, plantaţii pomicole şi viticole; suprafeţe irigate; animale (existente la începutul semestrului) şi evoluţia efectivului de animale în cursul anului; utilaje-instalaţii pentru agricultură şi silvicultură; mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului; aplicarea îngraşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor; utilizarea îngraşămintelor; construcţii existente la începutul anului şi alte menţiuni.
     Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe proprie răspundere de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu.
     Înscrierea în Registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnatură, sub sancţiunea nulităţii. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face pe baza declaraţiei date sub semnătură, sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot fi date potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în Registrul agricol:
a) în faţa secretarului localităţii;
b) în faţa notarului public;
c) la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
     În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declaraţia (art.7, alin.3 din Ordinul 734/2015 al MADR).
     Pentru unităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în Registrul agricol pe baza declaraţiei date de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţită de documente.
     Perioadele în care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în Registrul agricol sunt următoarele:
a) 5 ianuarie – 1 martie pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexă şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură;
b) 5-20 ianuarie și 5-20 iulie - efectivele de animale existente în gospodărie la începutul şi sfârşitul fiecărui semestru, precum şi modificările intervenite în cursul semestrului precedent ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor sau a altor intrări – ieşiri.
c) 1 – 31 mai pentru datele privind modul de folosinţă al terenurilor, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor
d) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date pentru a fi înscrise în Registrul agricol și în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în proprietate în termen de 30 de zile de la apariția modificării (art. 11, alin.1 din Ordonanța nr. 28 / 2008).
     Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute de lege, date corecte şi complete în vederea înscrierii acestora în Registrul agricol (art.14 din Ordonanța nr. 28 / 2008).
     Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1500 lei în cazul persoanelor juridice:
a) refuzul de a prezenta primarului, prefectului sau persoanelor împuternicite de aceştia, documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;
b) nedeclararea, la termenele stabilite şi în forma solicitată, a datelor care fac obiectul Registrului agricol (art.20 din Ordonanța nr. 28 / 2008).
     Avand in vedere prevederile Ordonantei nr.28/2008 si Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, va solicitam sa va prezentati la sediul Primariei Comunei Adamclisi , Biroul Registrul Agricol in vederea depunerii declaratiei.
     Persoanele care nu au domiciliul în localitate sau nu se pot deplasa la sediul Primariei Comunei Adamclisi au obligaţia să trimită declaraţia prin poştă sau email, completata si semnata.
Descarca declaratia de aici (.pdf)

 


 

ANUNT COLECTIV

27.11.2019

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

18.11.2019

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

30.10.2019

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

09.09.2019

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

A N U N T

21.08.2019

 

Primaria comunei Adamclisi organizeaza in intervalul 23.09.2019 - 25.09.2019 la sediul institutiei examen de promovare in grad profesional a unui numar de 7 functionari publici de executie care indeplinesc conditiile solicitate de legislatia in vigoare. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

08.04.2019

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

05.03.2019

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

19.02.2019

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

14.02.2019

 

Comisia Locala de Fond Funciar comunica tuturor persoanelor indreptatite, care au depus cereri la sediul institutiei, in baza legior de fond funciar, situatia centralizata a terenurilor libere ... Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT

28.01.2019

 

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: capul gospodăriei şi membrii acesteia; societăţi / asociaţii sau persoane juridice care au teren în proprietate sau folosinţă; terenurile aflate în proprietate sau folosinţă; pădurile; modul de utilizare al suprafeţelor agricole; suprafeţe necultivate, ogoare; suprafeţe cultivate în sere sau solarii; grădini familiale; pomi răzleţi, plantaţii pomicole şi viticole; suprafeţe irigate; animale (existente la începutul semestrului) şi evoluţia efectivului de animale în cursul anului; utilaje-instalaţii pentru agricultură şi silvicultură; mijloace de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului; aplicarea îngraşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor; utilizarea îngraşămintelor; construcţii existente la începutul anului şi alte menţiuni.. Detalii aici (.pdf) Descarca declaratia de inscriere in Registrul Agricol de aici (.doc)

 

ANUNT COLECTIV

28.01.2019

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

22.11.2018

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

A N U N T

31.10.2018

 

Primaria comunei Adamclisi a publicat rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, vacant in cadrul Compartimentului de stare civila, autoritate tutelara, asistenta sociala. Detalii aici (.pdf)

 

ANUNT COLECTIV

08.10.2018

 

In temeiul art 44 al. 3 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru mai multi contribuabili. Detalii aici (.pdf)

 

A N U N T

03.10.2018

 

Primaria comunei Adamclisi organizeaza la sediul institutiei a unui concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, vacant in cadrul Compartimentului de stare civila, autoritate tutelara, asistenta sociala. Detalii aici (.pdf)

 

A N U N T

13.09.2018

 

Primaria comunei Adamclisi a publicat un anunt referitor la contul unic de plati amenzi Conform Ordinului 7166/18.12.2017. Detalii aici (.pdf)

 

A N U N T

09.08.2018

 

Primaria comunei Adamclisi aduce la cunostinta cetatenilor comunei ca incepand cu data de 09 august 2018 a intrat in vigoare Legea 231/2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Prevederile noii legi da posibilitatea cetatenilor care detin terenuri ocupate de cladiri si nu detin acte de proprietate sa depuna la primarie cereri pentru emiterea titlurilor de proprietate pentru aceste terenuri in termen de 120 zile, incepand cu data de 09.august. 2018. In urmatoarele zile va vom pune la dispozitie conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii.

 


 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2019 © Primaria comunei Adamclisi.
 v1.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.